еСервиси

Kоје сервисе обезбеђујемо образовном систему?

електронско вођење евиденције и дневника наставног рада


есДневник

спровођење наставе и учење помоћу одобрених националних дигиталних образовних садржаја


ДОС

аналитика учења и напретка кроз прикупљање, мерење и анализу података о ученицима и њиховом одгојно-васпитном окружењу


Learning Analitycs

учење током и ван наставе

…јер целоживотно учење води ка друштву 21. века


еПросвета тежи да ојача везу наставник-ученик-родитељ/старатељ

док је институционална помоћ у виду олакшавања законских процедура и доступности сервиса еПросвете школама и друштвудок је институционална помоћ у виду олакшавања законских процедура и доступности сервиса еПросвете школама и друштву