есДневник

Ојачава везу НАСТАВНИК-УЧЕНИК-РОДИТЕЉ

Национални сервис за вођење дигиталне евиденције За основне и средње школе За Наставнике, Ученике и Родитење

Донесите одлуке правовремено

Бржи и бољи увид у информације Објективније оцењивање

– наставник види само оцене из свог предмета Усмерава на тачност и прецизност у извршавању школских обавеза

Ученици и Родитељи

Бржа и једноставнија комуникација ученика и родитеља са наставником Увид у изостанке Информације о оценама и активностима ученика Евидентирање похвала или дисциплинских мера Распоред контролних задатака Друге информације о раду школе, одељења и ученика

Наставници и Директори

Штеди време при вођењу школске администрације Елиминише преписивање и могућност људске грешке Прати напредак, изостанке и друге показатеље ученика Прави анализе и извештаји о раду ученика, наставника и школа у реалном времену

…нема више муљања!

…преносимо део говора премијерке Ане Брнабић, који сте могли да видите и посредством националног сервиса 28. августа 2017.

Електронски дневник – есДневник је национална платформа за дигитално вођење евиденције, анализу и извештавање о резултатима и напретку ученика, као и за усаглашавање и спровођење наставног плана и програма у образовном систему основиних и средњих школа у Републици Србији. есДневник у потпуности замењује досадашњи папирни формат вођења евиденције. Смањује могућност грешке и субјективности у оцењивању. Смањује мануелни рад професора на извештајима. Пружа комплетни увид у напредак ученика, рад професора и школа. Отвара могућност прегледа и анализе информација у тренутку њиховог уноса.  

Пријави се за коришћењe!

Пријаву за коришћење есДневника могу да ураде само директори школа или овлашћена лица!