Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 (О365) се лако интегрише у постојеће пословне алате и омогућава потпуни рад са свим документима и на преносивим уређајима. На тај начин, Microsoft настоји да обезбеди свим корисницима неопходна решења за свакоднево пословање, као и да у будућности настави да помаже људима да ефикасније и продуктивније рад. Ово је начин!

Партнерство Министарства просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР) и Kомпаније Microsoft континуирано води побољшању дигиталне зрелости наставног кадра, ученика и самих школа.  Заједничка сарадња у области образовања и уанпређења интерактивности и функционалности тренутног образвног система је веома значајна јер ће ученицима помоћи да, сви укључени у образовни процес, стекну вештине из области информационо-комуникационих технологија. Управо из тог разлога, сарадња се наставља и шири на све стратешке пројекте МПНТР и Владе Републике Србије.  
Неке од предности О365 су:
  • Помоћу ОneNote бележнице, наставник да креира блиотеку садржаја за радне материјале и онлајн простор за креативне активности – све у једној бележници препуној могућности. Такође, наставник може да подели своју бележницу и на тај начин поспеши сарадњу са својим разредом, као и сваким учеником понаособ.
  • Учините наставу интерактивнијом! Шаљите резултате истраживања на wебу везане за предавања или подсетнике ђацима!
  • Сарађујте на заједничком документу или табели
  • Повежите се са родитељима и помоћу О365 и Yammer сервиса унапредите учење на даљину!
  • О365 нуди алате који могу побољшати и сарадњу наставника са наставником: размените добру праксу, савете, заједно припремите предавање..