Припреме за ПИСА тестирања

Зашто је ПИСА важна?

ПИСА тестирања акценат стављају на процену постигнућа ученика у задацима који се тичу реалних животних ситуација и који се сматрају релевантним за ефикасно учествовање у друштву одраслих, као и за процес целоживотног учења. ПИСА је пројекат Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД).

 

За које све тестове нас еПросвета може припремити?

ФИНАНСИЈСКА ПИСМЕНОСТ


информиши се

ПРИРОДНЕ НАУКЕ


ускоро

МАТЕМАТИКА


ускоро

ЧИТАЊЕ


ускоро


ПИСА пружа информације о образовним системима и омогућава:

међународно упоредиво мерење достигнућа ученика; процењује знање повезано са реалним животним ситуацијама и вештине и спремност за будуће учествовање у друштву одраслих; испитује однос између достигнућа ученика и фактора који утичу на учење  као што су карактеристике ученика и школе; помаже у креирању образовних политика