ПИСА: Финансијска писменост

Корисни линкови

Корисна литература

  1. Борисављевић, С., Картал, В. и Новковић, Љ. (2014). Ако штедиш – више вредиш: први кораци финансијске писмености : приручник за родитеље и наставникеБеоград: Enco Book.

  2. Белчевић, В., Маринковић, Г. и Новковић, Љ. (2014). Ако штедиш – више вредиш : први кораци финансијске писменостиБеоград: Enco Book.

  3. Енис, М. (2014). Ако штедиш – више вредиш: супер квиз. Београд: Enco Book.

СТРАНИЦА У ПРИПРЕМИ

Хвала на разумевању