еПросвета сервиси у припреми

Национална платформа за израду, дистрибуцију и коришћење одобрених дигиталних образовних садржаја (ДОС)

Ова платформа је јединствено (централно) решење којим ће да се утврде национални стандарди у подручју израде, одобравања, дистрибуције и коришћење дигиталних 

образовних садржаја (ДОС) у образовном систему основних и средњих школа у Републици Србији.

Овај сервис ће, такође, омогућити издавачима образовних садржаја једноставнију израду, одобравање и дистрибуцију стандардизованог ДОС-а, као и његово ефектније коришћење у процесу наставe.

Информациони систем за аналитику учења (Learning Analytics)

Информациони систем за аналитику учења (ЛА) је сервис еПросвете за мерење и анализу података о ученицима, њиховом образовно-васпитном окружењу и активностима наставника.

Циљ овог сервиса је постизање очекиваних исхода учења, као и једнакост шанси у остварењу потенцијала свих укључених у образовни систем Републике Србије. Важно је да сваком ученику буде обезбеђен индивидуалан приступ као и потребни услови и подршка за лични развој и целоживотно учење.

Управо из тог разлога, еПросвета кроз ЛА сервис тежи да укаже доносиоцима одлука које су то приоритетне области на нивоу сваког ученика, али и целог образовног система, у које треба додатно инвестирати. На тај начин будућа улагања у образовање ће образовни систем учинити функционалнијим и ефикаснијим од тренутног и ускладити га потребама друштва 21. века.