Примери добре праксе наших школа

Најбоље из наших школа

Пишите нам које софтвере користите како бисте унапредили рад у учионици, али и ваннаставне активности – прикупљамо примере добре праксе јер, Ваша добра пракса је једино чему ови сервиси теже.

Добра пракса

Молимо Вас, имајте у виду да предност дајемо бесплатним решењима како би наше и ваше колеге могле да тестирају и примене софтверска решења и алате у свом свакодневном раду.

* уколико постоји могућност, молимо Вас да, у оквиру примера добре праксе, укључите и линк ка страници где школе могу да преузму софтвер који успешно примењујете у раду

Радујемо се!